"Wyobraźnia jest ważniejsza do wiedzy"

O mnie

Rafał Abramciów - doktor psychologii, magister filozofii.

Lipiec 2000

Ukończenie studiów magisterskich

Studia w Instytucie Psychologii i Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czerwiec 2007

Ukończenie studiów doktoranckich

Studia doktoranckie ukończone na tej samej uczelnii. Praca doktorska na temat psychologii i fenomenologii emocji została napisana pod kierunkiem Prof. Zenona Uchnasta.

Rok 2008

Rozpoczęcie działalności naukowej

Działalność naukowa wyrażająca się licznymi publikacjami, tłumaczeniami oraz wystąpieniami podczas konferencji, uhonoronowana licznymi nagrodami.