"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy"

O mnie

Rafał Abramciów - doktor psychologii, magister filozofii.

Lipiec 2000

Ukończenie studiów magisterskich

Studia w Instytucie Psychologii i Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czerwiec 2007

Ukończenie studiów doktoranckich

Studia doktoranckie ukończone na tej samej uczelnii. Praca doktorska na temat psychologii i fenomenologii emocji została napisana pod kierunkiem Prof. Zenona Uchnasta.

Rok 2008

Rozpoczęcie działalności naukowej

Działalność naukowa wyrażająca się licznymi publikacjami, tłumaczeniami oraz wystąpieniami podczas konferencji, uhonoronowana licznymi nagrodami.

DZIAŁALNOŚĆ

Dotychczasowe osiągnięcia naukowe

1
PUBLIKACJE
1
TŁUMACZENIA
1
NAGRODY

STAŻE ZAGRANICZNE

Nauka we Francji i we Włoszech.Uniwersytet Rene Descartes w Paryżu

Wyjazd miał miejsce w maju 2009 roku,
miejsce to Instytut Psychologii francuskiego Uniwersytetu.Uniwersytet w Padwie

Staż odbył się we wrześniu 2010 roku
w Instytucie Psychologii tamtejszego Uniwersytetu.

b235437_wlochy_veneto_padwa