"Publikacje i książki"

Teksty naukowe opublikowane do tej pory

1. Rafał Abramciów, „Emocja jako odpowiedź na wartość- Psychologiczne aspekty teorii emocji J.P. Sartre’a”- ISSN 0239-6025, Kraków 2015.- moja monografia.

2. Rafał Abramciów, „O stawaniu się człowiekiem według J.P. Sartre’a” (w:) Psychoterapia 4, Wydawnictwo UJ, s.46-53, ISBN 789-45- 5678-345- 2. Kraków 2005.

3. Rafał Abramciów, „Specyfika poznawczego ujęcia emocji na przykładzie teorii emocji R. Lazarusa a fenomenologiczna teoria emocji J.P. Sartre’a”. Horyzonty Wychowania, s 121-131, ISBN 987-83- 70534-24- 7, Kraków 2008.

4. Rafał Abramciów ” Conception phenomenologique dla la corporeite emotionnelle de la conscience chez Sartre” (w:) Horyzonty Wychowania (redakcja naukowa Mariusz Sztuka), s.85-93, PL ISSN 1643-9171, Kraków 2014.

5. Rafał Abramciów, Alina Kałużna-Wielobób, „Emotion function according to J.P.Sartre’s phenomenological psychology”- ISSN- 2029- 8587, Wilno 2015.

6 .Rafał Abramciów, Jacek Bielas „Dimensions of corporeality”  (w:)  Phorum Philosophicoum,(redakcja naukowa:) Adam Biel, Wydawnictwo PAN s. 48-58, ISBN 976-83- 7422-226- 9, Kraków 2009 – artykuł w języku angielskim- .

7. Rafał Abramciów,„Jak możliwa jest moralność i skąd zło w naturze człowieka”(w) Skąd zło, (redakcja naukowa:) Mariusz Sztuka, Wydawnictwo WAM, s.65-80, ISBN 978-83- 60567-23- 9, Kraków 2010.

8. Rafał Abramciów, Agnieszka Zelant, Specyfika fenomenologicznego ujęcia poznania a jej uzyteczność dla pedagogiki i terapii psychologicznej- s.33-41, ISSN 2080-9476, Gdańsk 2015.

9. Rafał Abramciów, Alina Kałużna-Wielobób,” Exsperiencig and exspressing emotions in marriage- sources and consequences”. w „Wokół człowieka w aspekcie psychosomatyki” (red. naukowa), Ireneusz Kowalewski, Rafał Abramciów, Wydawnictwo Scriptum, s,159-183,  ISBN 978-83- 65432-03- 2, Kraków 2015.

10. Agnieszka Lasota, Rafał Abramciów, „Wielowymiarowe aspekty fenomenu zazdrości”- ” Teraźniejszość, człowiek, edukacja” (red. naukowa Robert Kwaśnica, s.139-150.Tom 18, numer 3(71) ISSN 1505-8808. Wrocław 2015.

11. Rafał Abramciów, Anita Bajcar, „Zachowania zdrowotne- Rola zmiennych poznawczych w procesie formowania intencji zachowania (w:) Roczniki Pedagogiczne, (redakcja naukowa), Adam Ruta, Wydawnictwo PAN, s.175-185, ISSN   0079-3418, Kraków 2011.

12. Rafał Abramciów, Anita Bajcar, „Problem treści pojęcia emocji w ujęciu psychologicznym, a nieprzystosowanie społeczne”. Wydawnictwo UKIP s. 207-219, ISBN 978-83- 60837-76- 4, Kraków 2013.

13. Rafał Abramciów, Agnieszka Zelant, „Agresywność osób wykolejonych społecznie” (w:) Roczniki Pedagogiczne, (redakcja naukowa), Adam Ruta, Wydawnictwo PAN, s.203-215, PL ISSN 0079-3418, Kraków 2012.

14. Rafał Abramciów, Agnieszka Zelant ” Rozwijanie empatii u dorosłych jako element kształtowania kompetencji społecznych” s. 91-105, ISBN 978-83- 8019-205-8. Kraków 2015.

15. Rafał Abramciów, Agnieszka Zelant, ” Sposoby rozwiązywania konfliktów przez wychowanków MOW”,s. 248-261, ISBN, 978-65231- 06-2, Warszawa 2015.

16. Rafał Abramciów, Agnieszka Zelant,” Empatyczność i poczucie alienacji młodzieży uzdolnionej muzycznie” – s.38-57, ISSN 2084-5596, Kraków 2014.

17. Ireneusz Kowalewski, Rafał Abramciów, „Psychosocial functioning people with schizophrenia „- s. 732-746, ISBN 978-80- 88010-04- 3, Brno 2015.

18. Ireneusz Kowalewski, Rafał Abramciów, „Wokół człowieka w aspekcie psychosomatyki[T.2]. (red. naukowa), Ireneusz Kowalewski, Rafał Abramciów, Wydawnictwo Scriptum, s,159-183,  ISBN 978-83- 65432-03- 2, Kraków 2015.

19. Rafał Abramciów, Joanna Mysona-Byrska, „Przenicowana rzeczywistość-Konsumpcjonizm a etyka I. Kanta. Wydawnictwo UP ISBN 9678-78-5643-07, Kraków 

Tłumaczenia

Nagrody